Книжевна вечер со Зудабе Мохафез

Во среда (22 јуни) со почеток во 21 часот на платото на Младинскиот културен центар ќе се одржи книжевна средба со германската писателка со иранско потекло Зудабе Мохафез. На средбата авторската ќе чита извадоци од своето творештво, а по читањето посетителите ќе имаат можност да разговараат со неа. Преводот на текстовите од германски на македонски јазик е на Ксенија Чочкова.Книжевната средба е дел од проектот „Околу Европа“, партнерски проект на Контрапункт и организациите: Меѓународно друштво Елијас Канети од Русе, Бугарија, Центар за култура и општество од Брно, Чешка и Куќата на писателите од Штутгарт, Германија. Во рамки на проектот 4 автори од различни земји (Зудабе Мохафез од Германија, Петра Хулова од Чешка, Кристин Димитрова од Бугарија и Владимир Мартиновски од Македонија) ќе остварат три работни претстои во секоја од наведените земји. За време на овие претстои авторите ќе напишат по еден литературен текст, кој ќе биде преведен на јазиците на земјите партнери (Германија, Бугарија, Чешка и Македонија). Врз основа на овие текстови ќе биде објавена книга, а четири режисери ќе направат аудио книга.

Зудабе Мохафез живеела во Техеран, Берлин и Лисабон, а моментално живее во Штутгарт. Студирала музика, англиска литература и педагогија. Има работно искуство во неколку невладини организации кои се занимаваат со прашањата поврзани со заштита од насилство. Добитник е на неколку книжевни награди, а освен што работи како писателка, предава и креативно пишување. Нејзина последна книга е романот „Гори“.

Проектот „Околу Европа“ е поддржан од програмата Култура 2007-2013 на Европската Унија.

ПРИВАТНО | ЈАВНО заземање простор -- > правење простор ДЕН 1

Четврток, 9 јуни

19:00 ч. Отвoрање со прошетка ‘Приватно | Јавно интервенции’ [Место на среќавање: Зад Соборната црква Св. Климент Охридски (поранешна Точка)]

21:00 ч. Отвoрање со Распеани Скопјани [Зад Музеј на Град Скопје]


Приватно | Јавно интервенции во јавен простор:

 ‘Син ѕид црвена врата’, Албан Муја и Ил Читаку (Косово)
 ‘Утописки институт’, Кристофер Циглер (Германија)
 ‘9 Ментални мапи Скопје 2011’, Ивана Сиџимовска (Македонија/Германија)
 ‘Дупка во целината’, Боба Мирјана Стојадиновиќ (Србија/Бугарија)
 ‘Приватна забава’, Ѓорѓе Јовановиќ (Македонија)
 ‘Концерт од 2 секунди’, Дисфилхармонија (Македонија)
 ‘FUTUREPAST’, Божидар Катиќ (Хрватска)
 ‘С.О.С. за маалските симболи и приказни’, Славица Јанешлиева (Mакедонија)
 Распеани Скопјани (Македонија)

‘Приватно | Јавно’ покренува прашања за критичкото присвојување на Градот преку културни дејства. Во програмата се вклучени уметници, предавачи и актери на културните сцени од Македонија, Србија, Хрватска, Косово и Германија. Во рамки на четиридневната програма на настанот ќе учествуваат над 40 лица, културни работници со различни профили на работа: визуелни уметници, музичари, теоретичари, куратори...


Настанот е поддржан од: Роберт Бош Фондацијата и Гете Институт, Скопје.


//////////////////////////////////////

Thursday, 9 June

7 p.m. Opening Walk ‘Private | Public Interventions’ [Meeting Point: Behind the Sv. Kliment Ohridski church (Ex-Tocka)]

9 p.m. Opening with Raspeani Skopjani [Behind the Museum of the City of Skopje]


Private | Public Interventions in public space

 ‘Blue wall red door’ by Alban Muja & Yll Çitaku (KOS)
 ‘The Utopian Institute’ by Christoph Ziegler (DE)
 ‘9 Mental Maps Skopje 2011’ by Ivana Sidzimovska (MK/DE)
 ‘A hole in the whole’ by Boba Mirjana Stojadinovic (SRB/BG)
 ‘Private party’ by Gjorgje Jovanovik (MK)
 ‘2 Seconds concert’ by Disphilharmonia (MK)
 ‘FUTUREPAST’ by Bozidar Katic (CRO)
 ‘S.O.S. for the City Quarters - their Symbols and Stories’ by Slavica Janeshlieva (MK)
 Raspeani Skopjani (MK)


‘Private | Public’ raises questions of the critical appropriation of a City through cultural actions. In the program are included artists, lecturers and actors of the cultural scene from Macedonia, Serbia, Croatia, Kosovo and Germany. In the frame of the four day program, there will be more then 40 participants from various cultural backgrounds, taking place: visual artists, musicians, theorists, curators…


‚Private | Public’ was made possible by Goethe-Institute Liaison Skopje and Robert Bosch Foundation.

ПРИВАТНО | ЈАВНО заземање простор -- > правење простор

9-12 јуни, 2011

Различни локации на отворено, Скопје

Отвaрање со прошетка: 9 јуни, 19:00 часот пред просториите на поранешен Културен центар Точка (позади Соборниот храм Св. Климент Охридски)

Овој четиридневен проект се состои од 3 поголеми целини:

9 уметнички интервенции во урбаната средина во делот со уметнички интервенции,
2 предавања и 2 дискусии за Градот преку серијата предавања и дискусии,
5 прошетки низ Скопје со водичи кои се истовремено и жители на овој град и го додаваат својот личен поглед на градот.

‘Приватно | Јавно’ покренува прашања за критичкото присвојување на Градот преку културни дејства. Во програмата се вклучени уметници, предавачи и актери на културните сцени од Македонија, Србија, Хрватска, Косово и Германија. Во рамки на четиридневната програма на настанот ќе учествуваат над 40 лица, културни работници со различни профили на работа: визуелни уметници, музичари, теоретичари, куратори...

Настанот е поддржан од: Роберт Бош Фондацијата и Гете Институт, Скопје.PRIVATE | PUBLIC taking space -- > making space

9-12 June, 2011

Various open-air locations, Skopje

NGO Kontrapunkt [http://ngo-kontrapunkt.blogspot.com/]

Оpening walk: 9 June, 7 p.m. in front of ex-Cultural center Tocka (behind Sv. Kliment Ohridski church)


This 4 day event consists of 3 parts:
9 artistic interventions in urban environment in the part with artistic interventions
2 lectures and 2 discussions for the City in the series of lectures and discussions
5 walks through Skopje with guides-inhabitants from the city, adding their personal view to the city

‘Private | Public’ raises questions of the critical appropriation of a City through cultural actions. In the program are included artists, lecturers and actors of the cultural scene from Macedonia, Serbia, Croatia, Kosovo and Germany. In the frame of the four day program, there will be more then 40 participants from various cultural backgrounds, taking place: visual artists, musicians, theorists, curators…

‚Private | Public’ was made possible by Goethe-Institute Liaison Skopje and Robert Bosch Foundation.

A HOLE IN THE WHOLE

From 9-12 June the NGO Kontrapunkt is organising the event ‚Private | Public. Private | Public consists of artistic intervention in Skopje, talks and discussion about the role of culture in the public space and of guided walks to explore the city of Skopje.As part of this project we would like to invite you to apply for the following event:

Boba Mirjana Stojadinović
“A HOLE IN THE WHOLE”

Individual guidance through Skopje in English and Serbian, lasting 45min

We kindly invite you to reserve a place for a private guidance of Skopje as soon as possible on mirjana.stojadinovic@gmail.com by sending your name and contact telephone number and choosing the hour that suite you best – each full hour from 10-20h. With the confirmation you will receive the meeting place.

We will be happy to reply to all your questions.


***************************************************

Од 9 то 12 јуни, Контрапункт го организира настанот Приватно | Јавно. Тој се состои од уметнички интервенции низ Скопје, разговори и дискусии за улогата на културата во јавниот простор, како и групни прошетки за истражување на градот.

Како дел од овој проект, би сакале да ве поканиме да учествувате прошетките низ Скопје под индивидуално водство на Боба Мирјана Стојадиновиќ, наречени

ДУПКА ВО ЦЕЛИНАТА

Индивидуално водство во прошетка низ Скопје на англиски и српски јазик, во траење од 45мин.

Љубезно ве молиме да си резервирате место за приватно водство низ Скопје што побрзо на адресата mirjana.stojadinovic@gmail.com, со тоа што ќе го напишете вашето име и телефонски број, како и терминот кој најмногу ви одговара за прошетка - а тие се на секој полн час, помеѓу 10:00 и 20:00 часот. Со потврдата на терминот ќе ја добиете и појдовната точка за прошетката.

Слободно контактирајте не со било какви прашања.

Ефемерни споменици - Работилница за уметност во јавен простор

ЈАВЕН ПОВИК
Ефемерни споменици - Работилница за уметност во јавен простор
7-11 јуни 2011, Скопје
Предавач: Ивана Сиџимовска (MK/DE)
Датум: 7-11 јуни 2011
Место: Скопје
Организација: НВО Контрапункт

Пријава: Сите заинтересирани да се пријават најдоцна до 3 јуни 2011 на следниот линк:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDNJQnBMQmNFeDJmM3dicUFQNlZmTnc6MQ

Јазик: За следење на работилницата потребно е познавање на македонски јазик.
Целна група: студенти по уметност, млади уметници (со или без формално образование), со уметничко искуство. Искуство со работа во јавен простор е пожелно, но не и задолжително. Максимум број на учесници: 6 - 8

Опис на работилницата:

Градот не е збир на архитектоснки згради, тој е креиран перформативно како резултат на јавни акции и социјални процеси, секојдневни ситуации и случувања, иако градот се менува постојано и секогаш одново се продуцира.
(Абстракт од текстот „Performing the city“ Symposium Lothringer 13,Минхен, 2008)

Спротивно од идејата за споменици, гледани како уметнички објекти, поставени долгорочно на една локација, со цел да ја потсетуваат јавноста на минатото или личностите од националната историја, идејата на ефемерните споменици од друга страна го поттикнува значењето на секојдневните ситуации и моменталните значајни случки.

Користејки го моментот на derive (англ. Drift, или промаја), непланирана тура низ урбаниот пејсаж, водена целосно од чувства разбудени кај индивидуите од околината, целта на работилницата е да се искусат различни атмосфери и чувства генерирани од урбаниот пејсаж, во контраст со предвидливото и монотоно искуство од секојдневниот живот. Ефемерните споменици (краткотрајни, без постојано значење) ќе бидат креирани преку различни форми: перформанси, говори, прошетки, објекти, растенија и др.

[+] селектираните учесници ќе бидат известени најдоцна до: 5 јуни 2011
[+] за повеќе детали контактирајте: elenavel@gmail.com или wiebke.stadler@kulturmanager.net
[+] Манифестацијата е дел од Private | Public
[+] Работилницата е поддржана од Гете Институтот, канцеларијата за врски во Скопје и
фондацијата Роберт Бош.

Времетрање и распоред на работилницата:
Во распоред од 5 дена, 3 активни денови на работилницата.
7.06.2011 I Ден 1
12:00-14:00
- Вовед, презентација на предавачката и учесниците
- Краток вовед во студиите за просторни стратегии (KHB Weißensee - Berlin), претставување на уметнички дела коишто го користат јавниот простор (познати уметници, млади уметници)
- Вовед во темата на работилницата: Ефемерни споменици - Кратка теориска позадина на работилницата (Ситуационистите, Психогеографија и методот на Derive) придружена со примери коишто одговараат на темата
- Развивање на свој модел на Derive, решавање која ќе биде појдовната точка за прошетка
16:00-20:00
- ‘талкање’ низ градот
- Завршна дискусија: споделување на искуства, пристап кон развој на концептите, дискутирање на можни идеи за работа

8.06.2011 I Ден 2 (домашна)
Учесниците работат на развој на концепти / пристапување кон реализација, дискутираат за потребните материјали / медиуми за реализација (индивидуално или во групи) / начин на претставување на делото

9.06.2011 I Ден 3
12:00 - 14:00
- Дискусиона сесија: дискутирање на концептите и финалните идеи за делата
15:00 - 18:00
- Дискусиона сесија: пристапување кон реализација, финализирање на потребните материјали / опрема потребна за реализација на делото, иницирање на реализацијата

10.06.2011 I Ден 4 (домашна)
Учесниците работат на финалната реализација (индивидуално или во групи)

11.06.2011 I Ден 5
Презентација на финалните резултати / можна прошетка

ПОЕТРИ СЛЕМ

Ако можеш да прочиташ три реда на глас од било која политичка програма и при тоа никој да не задреме околу тебе, значи си подготвен/а за на сцена! Ако имаш напишано нешто оргинално и при тоа барем еден другар/другарка ти рекле дека е добро тогаш пријави се на петтиот поетри слем натпревар во живо! Плус ако си меѓу тројцата најдобри вечерта твоите дела ќе бидат испечатени и ќе имаш подарок за најмалку три следни родендени. ПРИЈАВИ СЕ!


Поетри слем е поетски/прозен натпревар во живо на кој поетите и писателите имаат 5 минути можност, без дополнителни средства и реквизити туку само со своите дела и настап да ја освојат присутната публика.
Гледачите се тие кои ги оценуваат делата на авторите со тоа што им доделуваат од 0 до 10 бода. Кој ќе "собере" најмногу бодови од гледачите, победува на овој поетри слем.

Настанот во Скопје кој ќе се оддржи на 30.05.2011 е организиран од НВО Контрапункт и НВО ЦДУ Т-ХАУС.

Доколку сакаш да се пријавиш пиши ни на info@cdathouse.org.mk најдоцна до 26ти мај 2011 год.Победниците од следните неколку поетри слем вечери ќе бидат претставени во заедничка збирка,чие објавување е овозможено со грант од програмата CIVICA Mobilitas имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од SDC.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО

ИМПРО-ТЕАТАР: Performing culture
Работилница за импровизации во театарот

Предавач: Михаел Кеднау

Датум: 24. - 26. мај 2011

Место: Скопје, Младински Културен Центар

Организатори: ЦДУ „Т-ХАУС“ - Скопје, НВО „Контрапункт“ - Скопје, Центар за балканска соработка „ЛОЈА“ - Тетово, и „Кендра Мултимедиа“ - Приштина.
Во соработка со: Младински Културен Центар - Скопје

***

Театар на импровизации (или кратко импро-театар) е форма на театарот во која се користи импровизацијата, при што се одигруваат една или повеќе претходно неизвежбани сцени. Често темите или предлозите актерите ги добиваат од самата публика. Овие предлози потоа се зачетоци и лајтмотиви на спонтано настанатите сцени. Изведените пиеси произлегуваат од спонтаноста и меѓусебната инспирација на актерите кои импровизираат.

Тридневната работилница за импро-театар ќе се оддржи заедно со германскиот тренер Михаел Кеднау во Скопје.

Михаел Кеднау игра импро-театар од крајот на 2006 год. со ансамблот за импровизации Шмиц Катце. Во 2007та го формира и импро-театарот „Импроминенц“, во кој учествуваат актери од цела Германија. Од крајот на 2009 год. е член и на ансамблот „Штеграјф и Гук“. Како актер глуми во повеќе театарски претстави.

***

Во случај овој конкурс за учество да го разбуди вашиот интерес, и вие доаѓате од Скопје, Тетово или Приштина, имате желба заеднички да развивате идеи во една мултикултурна средина, имате меѓу 18 и 35 години и искуство во театарот, тогаш пријавете се на:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE80VkNfNjZfc3k4LUlxQmdMNkpYbUE6MQ

Крајниот рок за пријавување е 19. мај 2011.

***
Овој проект е финансиски поддржан од Фондацијата Фридрих Еберт и Фондација Роберт Бош.

Учеството на ЦДА Т-ХАУС во овој проект се финансира со грант од страна на програмата CIVICA имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од SDC.

***
www.schmitzkatze-impro.de
www.cdathouse.org.mk | ngo-kontrapunkt.blogspot.com | www.qendra.org | www.mkc.mk