A HOLE IN THE WHOLE

From 9-12 June the NGO Kontrapunkt is organising the event ‚Private | Public. Private | Public consists of artistic intervention in Skopje, talks and discussion about the role of culture in the public space and of guided walks to explore the city of Skopje.As part of this project we would like to invite you to apply for the following event:

Boba Mirjana Stojadinović
“A HOLE IN THE WHOLE”

Individual guidance through Skopje in English and Serbian, lasting 45min

We kindly invite you to reserve a place for a private guidance of Skopje as soon as possible on mirjana.stojadinovic@gmail.com by sending your name and contact telephone number and choosing the hour that suite you best – each full hour from 10-20h. With the confirmation you will receive the meeting place.

We will be happy to reply to all your questions.


***************************************************

Од 9 то 12 јуни, Контрапункт го организира настанот Приватно | Јавно. Тој се состои од уметнички интервенции низ Скопје, разговори и дискусии за улогата на културата во јавниот простор, како и групни прошетки за истражување на градот.

Како дел од овој проект, би сакале да ве поканиме да учествувате прошетките низ Скопје под индивидуално водство на Боба Мирјана Стојадиновиќ, наречени

ДУПКА ВО ЦЕЛИНАТА

Индивидуално водство во прошетка низ Скопје на англиски и српски јазик, во траење од 45мин.

Љубезно ве молиме да си резервирате место за приватно водство низ Скопје што побрзо на адресата mirjana.stojadinovic@gmail.com, со тоа што ќе го напишете вашето име и телефонски број, како и терминот кој најмногу ви одговара за прошетка - а тие се на секој полн час, помеѓу 10:00 и 20:00 часот. Со потврдата на терминот ќе ја добиете и појдовната точка за прошетката.

Слободно контактирајте не со било какви прашања.