НВО Контрапункт објавува оглас за ангажирање Асистент на проекти

Cкопје, 12.10.2010

НВО Контрапункт објавува оглас за ангажирање


Асистент на проекти


НВО Контрапункт објавува оглас за Асистент на проекти кој би работел со скратено работно време (80 часа месечно) од јануари до јуни 2011 година.

Очекуваме кандидатот да ги има следниве квалификации:

Завршено факултетско образование и интерес од областа на хуманитарните науки, уметноста или културните политики

  • Основно искуство во прибирање средства за проекти
  • Познавање на следниве јазици:
  1. Германски јазик: течно
  2. Англиски: многу добро
  3. Македонски: одлично
  • Добро комуникациски вештини
  • Способност за преземање обврски

Би било добро доколку кандидатот ги поседува и овие дополнителни квалификации:

  • Искуство во комуникација со медиуми
  • Искуство во водење проектни активности

Кандидатот би требало да покажува самоиницијативност во работата, посветеност и одговорност.

За да се пријавите на конкурсот испратете CV и писмо за мотивација (најмногу 30 реда) на англиски јазик, во дигитална форма, најдоцна до 25 октомври на електронската пошта: wiebke.stadler@kulturmanager.net